’t Kleyn Beerken


What is the story?

Op 22 juli 1534 woedde in Breda de hevigste brand ooit. Zoals overal waren veel huizen van hout met alle gevolgen van dien. Het voorhuis van ’t Kleyn Beerken is dan ook van na de stadsbrand maar de stenen kelders dateren waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De voorgevel is in de 18e eeuw ‘gemoderniseerd’ en kreeg de huidige statige lijstgevel. De entree werd bekroond met een kroonlijst op voluut-vormige consoles en een stervormig bovenlicht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden verschillende joden hier onderdak bij het kleermakersechtpaar Mannie-Müller.

In 1997 is ’t Kleyn Beerken gekocht en met veel zorg voor alle oorspronkelijke onderdelen gerestaureerd door Stadsherstel. Het is het eerste pand dat door deze in 1995 opgerichte NV Stadsherstel Breda is aangepakt. Bij de restauratie is het huis verdeeld in zes wooneenheden voor studenten en werkende jongeren.

Build in
1539
Type of heritage
Woonhuis
Type of building
Winkel Kleermaker
Gebruik
Wonen
Availability
In gebruik
Address
Sint Janstraat 20
City
Breda

What happens nowadays?

’t Kleyn Beerken bestaat uit zes wooneenheden voor studenten en werkende jongeren.

What can I do here?

’t Kleyn Beerken is niet geopend voor publiek.