‘t Kleyn Beerken


Wat is het verhaal?

Op 22 juli 1534 woedde in Breda de hevigste brand ooit. Zoals overal waren veel huizen van hout met alle gevolgen van dien. Het voorhuis van ’t Kleyn Beerken is dan ook van na de stadsbrand maar de stenen kelders dateren waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De voorgevel is in de 18e eeuw ‘gemoderniseerd’ en kreeg de huidige statige lijstgevel. De entree werd bekroond met een kroonlijst op voluut-vormige consoles en een stervormig bovenlicht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden verschillende joden hier onderdak bij het kleermakersechtpaar Mannie-Müller.

In 1997 is ’t Kleyn Beerken gekocht en met veel zorg voor alle oorspronkelijke onderdelen gerestaureerd door Stadsherstel. Het is het eerste pand dat door deze in 1995 opgerichte NV Stadsherstel Breda is aangepakt. Bij de restauratie is het huis verdeeld in zes wooneenheden voor studenten en werkende jongeren.

Bouwjaar
1539
Type erfgoed
Woonhuis
Soort gebouw
Winkel Kleermaker
Gebruik
Wonen
Beschikbaarheid
In gebruik
Adres
Sint Janstraat 20
Plaatsnaam
Breda

Wat gebeurt hier nu?

‘t Kleyn Beerken bestaat uit zes wooneenheden voor studenten en werkende jongeren.

Wat kan ik hier doen?

‘t Kleyn Beerken is niet geopend voor publiek.