Stadserf 6-6A


What is the story?

Omstreeks 1518 is gelijktijdig met de St. Annastraat het Stadserf aangelegd, pal achter het raadhuis. Het pand stamt oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Door de vele functies die het heeft gehad is het in de loop der jaren vele malen verbouwd. Een foto uit 1918 toont dat door middel van een torenhoge opbouw er een telefooncentrale in was gevestigd. Hierna is het pand in gebruik genomen als garage voor de politie en is het in 1968 in gebruik genomen als stadsarchief.

Kenmerkend voor het pand zijn de drie poorten. Echter deze gevel stamt pas uit de periode na de verbouwing uit 1918. De rest van het pand is van hoge monumentale waarde en stamt uit de 17e eeuw.

Build in
Voor 1824
Type of heritage
Bedrijfsmatig erfgoed, Overig
Type of building
Telefooncentrale, Garage, Archief
Gebruik
Bedrijvigheid, Wonen
Availability
In gebruik
Address
Stadserf 6
City
Breda

What happens nowadays?

Het pand is in 2010 door NV Stadsherstel aangekocht en na restauratie in 2011 is Stadserf 6 in gebruik als kantoorruimte met thans een uitzendbureau en op de verdieping is een appartement gerealiseerd.