Sluis- en stuwcomplex bij Cothen


What is the story?

Om het westen van Nederland te beschermen tegen de vijand werd een ingenieus systeem van kanalen en sluizen aangelegd om het gebied rond Utrecht snel onder water te kunnen zetten. Dit sluis- en stuwcomplex bij Cothen is in 1865 aangelegd door het Ministerie van Oorlog, als onderdeel van deze Hollandse Waterlinie.

De (automatische) stuw regelt het waterpeil in dit deel van de Kromme Rijn. De Kromme Rijn zorgt voor de waterafvoer van een groot deel van het Kromme Rijngebied en voor de wateraanvoer naar de Utrechtse grachten, de Hollandsche IJssel en de Vecht. De sluis wordt incidenteel gebruikt voor het schutten van werkboten van het waterschap.

In 2008 is het sluiscomplex gerestaureerd. Omdat de Kromme Rijn een ecologische verbindingszone is, is bij de stuw een vispassage aangelegd waardoor de vissen nu ook stroomopwaarts kunnen zwemmen.

Build in
1865
Type of heritage
Industrieel erfgoed, Militair erfgoed
Type of building
Sluis- & Stuwcomplex
Gebruik
Overig
Availability
In gebruik
Address
Rhijnestein 0
City
Cothen

What happens nowadays?

De stuw is nog in gebruik.

What can I do here?

U kunt de sluis bekijken. Langs de sluis loopt een kanoroute.

What is around here?