Fort ‘De Bilt’


What is the story?

De Stelling van Utrecht is, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de 19e eeuw gebouwd. Bij oorlogsdreiging werd het gebied rondom de stad Utrecht onder water gezet: inundatie. Tot kniehoogte, zodat de vijandelijke troepen met hun paarden en kanonnen vast liepen in de modder. Op hoger gelegen plekken, die niet onder water konden worden gezet, werden forten gebouwd. Forten beschermden ook belangrijke wegen zoals hier de Biltstraat (vroeger Biltsestraatweg): de belangrijkste toegangsroute naar de stad vanuit het oosten. In eerste instantie werd de weg om het fort heen gelegd maar toen het verkeer drukker werd rond 1930, werd het fort in tweeën gesplitst en de weg er dwars doorheen gelegd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kende fort De Bilt een roerige tijd. De Duitse bezetters gebruikten het fort als executieplaats. Zo’n 140 verzetsstrijders zijn hier vermoord. Na de oorlog zette men hier NSB’ers en andere collaborateurs gevangen.

 

Build in
1819-1821
Type of heritage
Militair erfgoed
Type of building
Fort
Gebruik
Cultuur, Evenementen, Maatschappelijk
Availability
In gebruik
Address
Biltsestraatweg 160
City
Utrecht

What happens nowadays?

 

 

De noordelijke helft van het fort wordt gebruikt door de Stichting Vredeseducatie. Zij hebben hier een educatief herinneringscentrum ingericht met een op jongeren gerichte interactieve tentoonstelling. Deze gaat over over tolerantie, oorlog en vrede en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De zuidelijke helft is nog in gebruik door de Koninklijke Marechaussee.

What can I do here?

 

 

 

WANDELEN OP HET FORT
Het terrein van Fort De Bilt is semi-openbaar en zeer geschikt om een wandeling te maken langs het monument, de informatiepanelen en presentaties over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Vrede van Utrecht 1713-2013. Het terrein is in de regel toegankelijk van maandag tot donderdag tijdens kantooruren. Honden zijn niet toegestaan. Wilt u zekerheid over het geopende hek (de bezoektijden toch?) aan de Biltsestraatweg 160, neem dan vooraf contact op.

Het zuidelijk deel van het fort is in gebruik door de Koninklijke Marechaussee en niet toegankelijk voor publiek.

STICHTING VREDESEDUCATIE

De Stichting Vredeseducatie ontvangt in het Herinneringscentrum voor de Toekomst sinds 1998 duizenden basisscholieren. Jaarlijks vindt bij het monument op de ‘bloedbaan’ de herdenking plaats van de hier omgekomen verzetsstrijders.

Rondleidingen

Fort De Bilt biedt een boeiend excursieprogramma voor diverse groepen volwassenen zoals bedrijfsteams, besturen, personeelsverenigingen, ouderenbonden, vrouwenverenigingen, kerkelijke groepen en schoolteams.
Een groepsbezoek voor volwassenen is altijd maatwerk maar een interessante rondleiding over het fortterrein en in de gebouwen hoort daar in ieder geval bij. Maak eens een afspraak om te komen kijken of een optie te nemen voor een bepaalde datum. Tel. 030-2723500.

Toegangsprijzen

Groepsontvangsten volwassenen tot 40 personen € 120,-  (excl. 6% btw)

Groepsontvangsten studenten  € 4,00 per persoon.

Kinderen in klassenverband bezoeken de interactieve tentoonstelling met hun leraar/lerares: € 3,00 per deelnemer inclusief routekaart en limonade. (begeleiders gratis)

Voor groepsontvangsten op vrijdag, zaterdag en zondag geldt een toeslag van € 60,-

Groepsontvangsten uitsluitend op afspraak.

HERDENKING

Jaarlijks vindt bij het monument de herdenking plaats van de hier omgekomen verzetsstrijders. Meer informatie vind u op de website van Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt.

What is around here?