Pompstation Soestduinen


What is the story?

Tot ver in de negentiende eeuw haalden de bewoners van Utrecht hun drinkwater uit de grachten. Dit zorgde voor hevige epidemieën van onder meer cholera. Om dit te stoppen besloot de stad Utrecht om waterleidingen aan te leggen. De Utrechtsche Waterleiding Maatschappij (vroeger Compagnie des Eaux d’Utrecht) werd in 1881 opgericht. In eerste instantie werd het water in open bassins gepompt, vanwaar het werd verspreid door de stad. Maar de open bakken konden makkelijk vervuild raken en besmet worden. In 1902 werd besloten om het water direct uit de bron op de Utrechtse heuvelrug te pompen. De hiervoor aangelegde pomp draaide op stoomkracht. Het voorste deel van het gebouw was de machinekamer met stoommachine, achterin het gebouw was het ketelhuis. In de veertiger jaren zijn een waslokaal en een schaftlokaal bijgebouwd.

Het pompstation heeft dienst gedaan tot 1970. In 1986 is het gerenoveerd en geschikt gemaakt als museum en ontvangstruimte.

Build in
1902
Type of heritage
Industrieel erfgoed
Type of building
Waterpomp
Gebruik
Bedrijvigheid, Cultuur, Museum
Availability
In gebruik
Address
de Van Weerden Poelmanweg 2
City
Soestduinen

What happens nowadays?

Het pompstation is in gebruik als ontvangstruimte en museum. In de machinekamer zijn de windketel, vacuümvat en een stel H-balken met kraan en katrollen bewaard gebleven. Bij het ketelhuis staat een installatie om de uitlaatrook te hergebruiken voor opwarming van het ketelwater. De opgestelde dieselmachine kan nog in werking worden gesteld.

In de bossen rondom het oude pompstation wordt nog steeds drinkwater opgepompt uit de oude bron.

What can I do here?

68 soestduinen  Vitens soestduinen

Het pompstation is op afspraak te bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met VITENS.

What is around here?