Het Gangenproject – Willemsstraat

'Lieu de memoire', vrij toegankelijk


Wat is het verhaal?

In 1775 heette de Willemsstraat het Franse Padt. Dat telde toen maar liefst 57 gangen. Eeuwenlang huisden verreweg de meeste bewoners van de Jordaan aan die gangen, die samen met binnenplaatsjes en aangrenzende panden forten werden genoemd. Vrijwel alle Jordanezen hebben voorouders die in zo’n fort hebben gewoond. Om de bebouwingsstructuur van die forten zichtbaar te maken is in de Willemsstraat Het Gangenproject gerealiseerd. Tussen de nummers 22 en 110 waren zes gangen die, evenals de aangrenzende percelen, in de stoep zijn gemarkeerd.

lnformatietegels in de stoep voor de zes gangen en het paneel aan de muur bieden contextinformatie.

Eind negentiende, begin twintigste eeuw vervielen de forten tot “krotten en sloppen”. Aan gangen, die soms nog geen meter breed waren, werden panden met 4-etages gebouwd. Licht en lucht konden de woningen niet bereiken. De leefomstandigheden in deze sloppen waren erbarmelijk. De armoede schrijnend.

Bouwjaar
Opleverdatum: 5 maart 2015
Type erfgoed
Overig, Ruimtelijk erfgoed
Soort gebouw
Reconstructie verkaveling
Gebruik
Cultuur
Beschikbaarheid
In gebruik
Adres
Willemsstraat 22 - 110
Plaatsnaam
Amsterdam
Eigenaar
'Lieu de memoire', vrij toegankelijk

Wat gebeurt hier nu?

De zes gangen die deel uitmaken van Het Gangenproject werden, zoals de meesten gangen in de Jordaan, begin vorige eeuw afgebroken. Het Gangenproject in de Willemsstraat vormt nu een Lieu de Memoire voor alle Jordanezen wier voorouders in forten leefden. Het Jordaanmuseum verzamelt persoonlijke verhalen van de bewoners van deze zes gangen en zoekt daarom contact met hun afstammelingen. Met de verzamelde verhalen, foto’s, documenten en objecten van hun voorouders wil het Jordaanmuseum een tentoonstelling inrichten en wordt Het Gangenproject verlevendigd. Daarnaast bestaat het plan fotoportretten te laten maken van deze telgen van de Willemsstraat.  De verzamelde documenten en foto’s worden tentoongesteld  in het Jordaanmuseum dat tijdelijk is gehuisvest in een bijzonder 19de-eeuws pand, Palmstraat 92A. Dit is ook de startplek voor de excursies die het museum organiseert.

Wat kan ik hier doen?

 

Wandelingen langs gangen inclusief een bezoek aan Het Gangenproject starten in het nabijgelegen Jordaanmuseum op het adres Palmstraat 92A.

Van de gangen die er ooit waren, bestaat nog 10 procent. U leert waar in de gevelwanden aanwijzingen te vinden zijn voor gangen.  Voorts wordt inzichtelijk gemaakt hoe de woon- en leefomstandigheden van de mensen in forten waren.  Zo’n 80 procent van de mensen leefde in forten, en dàt heeft de cultuur in de Jordaan in aanzienlijke mate bepaald. Elke gang heeft zijn eigen vorm en verhaal.

Open: vrijdag, zaterdag en zondag
van 13:00 tot 17:00 

Rondleiding:

elke derde zaterdag van de maand, 
groepen op afspraak
Kosten: € 10,-
Stadspas/ donateurs: € 7,-

 

Wat is hier in de buurt?