Franekereind 22


What is the story?

In 1988 waren de voormalige bedrijfspanden en pakhuizen aan het Franekereind, waarvan een aantal dateren uit de 17de eeuw, zo vervallen dat ze eigenlijk gesloopt moesten worden. Dat is uiteindelijk op het nippertje voorkomen. Het pandje op de hoek is een voormalige vetsmelterij. Het was er zo slecht aan toe dat het als hopeloos beschouwd werd. De renovatie van het pand was lastig, maar er is toch voor gekozen om de originele indeling en zo veel mogelijk originele details te behouden. Met een knipoog naar het verleden is een modern front gemaakt.

Na restauratie kregen de panden een nieuwe bestemming als woonhuis.

Build in
1650 / 1988
Type of heritage
Woonhuis
Type of building
Woning
Gebruik
Wonen
Availability
In gebruik
Address
Franekereind 22
City
Harlingen

What happens nowadays?

Dit is een woonhuis.

What is around here?