Vijverstraat 2 – 4


What is the story?

Vijverstraat 4 is een dwars geplaatst huis met één bouwlaag en een hoge kap. Iets buiten van het midden zit een bijzondere gevelsteen. Deze heeft aan de onderkant een soort consolerand waarop de datering 1697. Maar het pand is waarschijnlijk ouder. Op de rand heeft de bewoner zijn initialen laten aanbrengen: C.H.V.H., de galjootschipper Cornelis Hansen van Hout. Hij kocht het huis in het aangegeven jaar. Het zal daarom zeker ouder zijn. Vermoedelijk dateert dit renaissancepand uit het begin van de zeventiende eeuw.

Aan de gevelsteen, die een schip laat zien op woelige baren, dankt het huis in Harlingen haar naam: Het Commandeurshuis. Dat is niet verwonderlijk, slechts op een paar passen afstand ligt de Zuiderhaven.

Build in
1697 / gerestaureerd 1975
Type of heritage
Woonhuis
Type of building
Woning
Gebruik
Wonen
Availability
In gebruik
Address
Vijverstraat 2 - 4
City
Harlingen

What is around here?