Hofstraat 2


What is the story?

Dat de Hein Buisman Stichting oog heeft voor historische eenvoud, bewijst de restauratie van het dubbele huisje in de Hofstraat tot een bruikbare woning. De Hofstraat ligt aan de marge van het stadsvernieuwingsgebied van Almenum. De zuidelijke wand is nog geheel intact met oude en minder oude huizen en (voormalige) winkelpandjes die vrijwel allemaal bescheiden van omvang zijn. Ook dit pand is eenvoudig; een enkele laag hoog en vrijwel zeker gemetseld in Harlingse gele steentjes. Het huisje dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Bij de restauratie in 1996 heeft het huis vensters gekregen van een wat ouder model dan historisch gezien wenselijk was geweest.

Build in
ca. 1716 / 1996
Type of heritage
Woonhuis
Type of building
Woning
Gebruik
Wonen
Availability
In gebruik
Address
Hofstraat 2
City
Harlingen

What is around here?