Restauratiewerkplaats


What is the story?


In 1590 is er sprake van een huis met erf op dit adres. Het huidige pand was op dat moment nog onderdeel van een groter grondgebied. In 1713 werd het bezit gesplitst om tien jaar later vervangen te worden door een branderij. Deze functie heeft het gebouw gehouden tot eind jaren ’70 van de vorige eeuw. Daarna was er nog een aantal jaren een autosloperij in gevestigd.

Eind jaren ’80 betrok de Stichting Restauratiewerkplaats Schiedam (SRWS) het pand. SRWS onderhoudt o.a. de molens in Schiedam. Na in 1996 benaderd te zijn door SRWS is Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam in 2000 begonnen met de restauratie, die aan het eind van hetzelfde jaar werd afgerond.

Build in
eind 16e eeuw
Type of heritage
Industrieel erfgoed
Type of building
Branderij
Gebruik
Bedrijvigheid
Availability
In gebruik
Address
Elzensteeg 2
City
Schiedam

What happens nowadays?

Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam (SRWS) is een uniek aannemersbedrijf met unieke opdrachten, waarbij puur vakmanschap gecombineerd wordt met eigentijdse inzichten. SRWS, opgericht in 1989, heeft brandersmolen ‘De Palmboom’ (Noordvest Schiedam) herbouwd. Deze molen was in 1901 door een brand tot de stomp verwoest. ‘De Nieuwe Palmboom’ doet nu o.a. dienst als museum. Later zijn molen De Kameel (Doeleplein Schiedam) en de kap van de Babbersmolen door SRWS herbouwd. SRWS heeft ook het kunstwerk Appels van Kees Franse (Heemraadssingel Rotterdam)  gerestaureerd.  Kennisoverdracht en voorlichting over het houtbewerkingsambacht is een belangrijk aandachtspunt.

What can I do here?

Voor meer informatie over Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam zie: www.restauratiewpl.nl