Bestuurskamer David Evekink Stichting


What is the story?

In 1848 staat Europa in brand. Misoogsten en een explosieve bevolkingsgroei leiden tot een zware economische crisis. Overal komt de burgerij in opstand om hervormingen en kiesrecht te eisen. In dit roerige klimaat wordt de kiem gelegd voor de David Evekink Stichting. De aandacht van vermogende particulieren voor armoedebestrijding neemt in heel Europa toe. Zo ook in Zuthpen. Op vrijdag 22 mei 1848 besluiten acht heren tot de oprichting van een spaarkas ten behoeve van minvermogenden in Zutphen.

Sinds 1886 is deze kamer het kantoor van de Spaarkas, de organisatie die we nu kennen als David Evekink Stichting (DES). Naamgever is de Zutphense houthandelaar David Evekink die al op 27-jarige leeftijd toetreedt tot het bestuur. Als hij in 1871 ongetrouwd en kinderloos overlijdt, laat hij de Spaarkas een legaat na van twintigduizend gulden, onder meer voor de bouw van arbeiderswoningen. Twee jaar later worden de eerste opgeleverd: de woningen op nummer 2 t/m 18 en in woningen in de straat hierachter, de David Evekinkstraat.

Build in
1886
Type of heritage
Bedrijfsmatig erfgoed
Type of building
Bestuurskamer
Gebruik
Bedrijvigheid
Availability
In gebruik
Address
Berkelsingel 36
City
Zutphen

What happens nowadays?

Tweemaal per jaar vergadert hier het bestuur van de  David Evekink Stichting. Ook zusterorganisaties maken gebruik van deze kamer.

What can I do here?

Dit pand is niet toegankelijk voor publiek.

Het complex van arbeiderswoningen is wel te bezichtigen. De achterliggende acht arbeiderswoningen, Berkelsingel 20 t/m 34, zijn in 1886 gelijktijdig met de bestuursruimte gebouwd. De woningen aan de Berkelsingel 2 t/m 18 en de hierachter liggende David Evekinkstraat behoren tot  de eerste 45 arbeiderswoningen die door de Spaarkas zijn gebouwd, in 1873.  Berkelsingel 30-34 is eigendom van de Stichting BOG, die hier sinds 1980 kantoor houdt.