Synagoge

Stadsherstel Midden-Nederland


What is the story?


In Amersfoort waren de joden lange tijd welkom, terwijl andere steden de poorten voor hen sloten. Bovendien was van 1814 tot 1917 het opperrabbinaat in deze stad gevestigd. De toestroom van joden uit andere steden zorgde ervoor dat de synagoge al snel te klein werd. In 1842 vond er daarom een uitbreiding plaats met een halfronde uitbouw aan de zijde van de Muurhuizen en een nieuwe ingangspartij aan de Drieringensteeg. Het ontwerp voor de uitbreiding is gemaakt door de stadsarchitect B. Ruitenberg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge geheel leeggeroofd en bijna verwoest. Er bleef een ruïne achter. Het complex werd gerestaureerd en de godsdienst en cultuur herleefden rond de Drieringensteeg. Op 12 december 2012 heeft de Joodse Gemeente Amersfoort haar synagoge en bijgebouw in eigendom overdragen aan Stadsherstel Midden-Nederland.

Build in
1727
Type of heritage
Religieus erfgoed
Type of building
Synagoge
Gebruik
Overig
Availability
In gebruik
Address
Drieringensteeg 2
City
Amersfoort
Owner
Stadsherstel Midden-Nederland

What happens nowadays?

De synagoge wordt nog steeds door de Joodse Gemeente gebruikt als gebedshuis. Met bijzondere gelegenheden en tijdens Open Monumentendag is het gebouw open voor het publiek.

What can I do here?

Op afspraak is groepsbezichtiging met rondleiding in de synagoge mogelijk.
Voor reserveringen of andere informatie t.a.v. groepsrondleidingen contact: rondleidingen@nigamersfoort.nl
Voor alle overige vragen en/of informatie contact: algemeen@nigamersfoort.nl

What is around here?