Landgoed Hoevelaken

Rabo Vastgoedgroep


What is the story?

Landgoed Hoevelaken werd in 1679 aangelegd, samen met het eerste kasteel. Het landgoed heeft een opmerkelijke, langgerekte vorm. Het is bijna 3 kilometer lang en slechts 375 meter breed. Dit is een gevolg van de oude manier van ontginnen van het veenlandschap rond Hoevelaken. Dat gebeurde perceel voor perceel, langs lange rechte sloten.

 

Het park werd aangelegd rond een lange centrale laan. Deze ‘middenlaan’ vormt nog steeds de spil van het landgoed. Vanaf de 19e eeuw zijn delen van het landgoed veranderd naar een meer romantische (Engelse) landschapsstijl. Er werden nieuwe vijverpartijen en slingerende paden aangelegd en een deel van de bomen aan de middenlaan werden gekapt.
Het landgoed wordt in het noorden doorsneden door de weg Hoevelaken-Nijkerk. Het landschap ten noorden van deze weg is wat minder geciviliseerd. Het is de ‘wildernis’ waar men in de 19e eeuw een landschapspark graag in liet eindigen. In dit gebied ligt een slingervijver die in 1890 werd aangelegd. Andere bijzondere landschapselementen op het landgoed zijn een klein sterrenbos en bospercelen met rabatten. Dit zijn kunstmatige verhogingen om in drassig gebied bosgroei mogelijk te maken.

 

Het oorspronkelijke kasteel werd in de 17e eeuw verwoest. Iets noordelijker werd daarna een nieuw huis gebouwd. Op diezelfde plek liet de toenmalige eigenaar in het begin van de 20e eeuw wéér een nieuw huis bouwen, naar ontwerp van architect M.A. van Nieukerken. Dat is het huidige huis Hoevelaken.

Build in
1679/1928
Type of heritage
Kastelen en buitenplaatsen
Type of building
Kasteel met park
Gebruik
Bedrijvigheid, Recreatie
Availability
In gebruik
Address
Westerdorpsstraat 68
City
Hoevelaken
Owner
Rabo Vastgoedgroep

What happens nowadays?

Op het landgoed komt de bijzondere planten en dieren voor, zoals de zeldzame ringslang waarvoor speciale broedhopen zijn aangelegd. Ook vleermuissoorten zoals de ruige dwergvleermuis, de dwergvleermuis en de laatvlieger vinden hier hun biotoop. In de drogere stukken van het bos groeien dalkruid, bosanemoon en salomonszegel. In de natte gedeelten komen dubbelloof, breedbladige wespenorchis en bosandoorn voor. Een imposante plant in de elzenbroekbosjes is de koningsvaren, die meer dan een eeuw oud kan worden. Het beheer van het landgoed valt onder de hoede van Geldersch Landschap en is erop gericht om de cultuurhistorische waarde van de plek te behouden. Er wordt veel aan onderhoud gedaan, deels door vrijwilligers.

 

In Huize Hoevelaken en in de bijgebouwen, zoals het Koetshuis, zijn de organisaties Fondsenbeheer Nederland, het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds gevestigd.

What can I do here?

Het kasteel is niet openbaar toegankelijk, het park is door de week overdag toegankelijk. Op de rest van het landgoed kan worden gewandeld en gefietst. Er zijn twee parkeerplaatsen. Tijdens de Open Monumentendag worden door de Stichting Historisch Hoeflake rondleidingen gegeven in Huize Hoevelaken.

 

Zaterdag 21 juni 2014 was de derde editie van de Erfgoedfair ‘Wonen in Historie’ te gast bij het Nationaal Restauratiefonds in Huize Hoevelaken. Het terrein van Huize Hoevelaken stond die dag volledig in het teken van wonen in een historisch pand. Monumenteigenaren kregen de kans om op één dag alle specialisten op het gebied van cultureel erfgoed te ontmoeten. Ook een landgoedwandeling en rondleidingen door Huize Hoevelaken maakten deel uit van het programma.

What is around here?