Dorpskerk, Hoog-Keppel

Stichting Oude Gelderse Kerken


What is the story?

De kerk, die dateert uit het jaar 1400, heet officieel Petrus-en-Pauluskerk, maar staat bekend als Dorpskerk Hoog-Keppel. Het onderste deel van de toren is uit tufsteen opgebouwd. De kerk werd oorspronkelijk gebouwd met een driebeukig schip en een eenbeukig koor. In de achttiende eeuw zijn deze zijbeuken gesloopt, maar de bouwsporen getuigen nog altijd van hun aanwezigheid. In de kerk staat een zeventiende-eeuwse kansel en een orgel uit 1740 van Matthijs van Deventer. In de vloer liggen nog een paar zeer oude grafzerken. Ook de grafkelder van het geslacht Van Pallandt van het kasteel Keppel is nog aanwezig.

Build in
12e - 15e eeuw
Type of heritage
Religieus erfgoed
Type of building
kerk
Gebruik
Evenementen, Maatschappelijk
Availability
In gebruik
Address
Burg. van Panhuysbrink 11
City
Hoog-Keppel
Owner
Stichting Oude Gelderse Kerken

What happens nowadays?

De Petrus-en-Pauluskerk wordt gebruikt voor sociale, culturele en maatschappelijke evenementen, georganiseerd door KeppelCultuur. Ook worden er in samenwerking met de St.-Joriskerk in Drempt kerk-, rouw- en trouwdiensten gehouden.

What can I do here?

Open voor publiek: tijdens Open Monumentendag en incidenteel op afspraak

In de buurt: Oude watermolen (te bezichtigen) en kasteel Keppel (privébezit) in Laag-Keppel, diverse fiets- en wandelroutes. Meer informatie via www.inkeppel.nl en www.achterommetjes.nl.

What is around here?