Oude of Sint-Victoriekerk, Batenburg

Stichting Oude Gelderse Kerken


What is the story?

De Sint-Victorkerk is in de middeleeuwen oorspronkelijk gebouwd als zaalkerkje. Na de verwoesting in de Tachtigjarige Oorlog is in het eerste deel van de zeventiende eeuw alleen het driebeukig schip met koor en de wat oudere, ingebouwde torenromp in ere hersteld. In de kerk is een grafzerk uit 1429 aanwezig van Gijsbert van Bronckhorst Batenburg, een romaans doopvont uit de dertiende eeuw, diverse grafzerken, banken, een preekstoel en een doophek uit de zeventiende eeuw. Een luidklok uit de achttiende eeuw werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog versmolten. Het hout van de klokkenstoel werd hergebruikt als avondmaalstafel. De andere luidklok is nog aanwezig.

Build in
ca. dertiende eeuw – ca. 1619
Type of heritage
Religieus erfgoed
Type of building
Kerk
Gebruik
Evenementen
Availability
In gebruik
Address
Kruisstraat 7
City
Batenburg
Owner
Stichting Oude Gelderse Kerken

What happens nowadays?

De kerk van Batenburg wordt eenmaal per twee weken gebruikt voor diensten van de PKN-gemeente Wijchen, Leur, Batenburg. Daarnaast is het kerkje te huur voor bruiloften, lezingen en concerten. In de kerk zijn enkele informatieve publicaties en curiosa te koop.

 

What can I do here?

Open voor publiek: van mei tot september is de kerk op zondagmiddagen geopend voor een bezoek.
Rondleidingen worden op verzoek gegeven door de koster, telefoon 0487 542588.
Kerkdienst: een maal per twee weken is er om 9.30 uur een kerkdienst.

What is around here?