Oude of Dorpskerk, Leur

Stichting Oude Gelderse Kerken


What is the story?

Het middeleeuwse kerkje van Leur, omringd door eikenbomen en gelegen op een verhoogd kerkhof, verraadt vele bouwfasen. De sobere toren met overhellende spits stamt uit het eind van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw. Later die eeuw is het schip gebouwd met alleen aan de zuidzijde een zijbeuk. Aan de oostkant is in het begin van de zestiende eeuw het laatgotische koor toegevoegd, waarin een laatmiddeleeuwse beschildering bewaard is. Het torenportaal deed ooit dienst als dorpsgevangenis.

 

Build in
13de - 16de eeuw
Type of heritage
Religieus erfgoed
Type of building
kerk
Gebruik
Cultuur, Maatschappelijk
Availability
In gebruik
Address
van Balverenlaan 4
City
Leur
Owner
Stichting Oude Gelderse Kerken

What happens nowadays?

De dorpskerk van Leur wordt op zondagen gebruikt voor erediensten. Daarnaast is het kerkje te huur voor bruiloften, gedenkdiensten, concerten, culturele bijeenkomsten en voordrachten. Op verzoek worden rondleidingen gegeven. In de kerk zijn informatieve publicaties, ansichtkaarten, bouwplaten en pentekeningen te koop.

What can I do here?

Open voor publiek:  op afspraak via bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden in Leur, tegenover de kerk.  T (024) 6451558

Kerkdienst: Elke laatste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) een oecumenische dienst, aanvang 19.00 uur. In juli en augustus op zeven zondagen een eredienst om 11.00 uur. Wisselende voorgangers.