Huize Hoevelaken

Bouwfonds Cultuurfonds


What is the story?

Al sinds de dertiende eeuw is er sprake van een Huize Hoevelaken. De huidige bouw dateert echter van 1926. De heer C.J.K. van Aalst, de toenmalige directeur van de Nederlandse Handels Maatschappij, besloot in 1925 het bestaande kasteeltje te laten slopen. Voor de eisen van die tijd was het te klein en het stond te dicht op de weg. Daarom werd het nieuwe Huize Hoevelaken zestig meter verder van de weg gesitueerd. Aanvankelijk wilde Van Aalst een eenvoudigherenhuis. Naarmate de ontwerpfase vorderde, had hij echter steeds meer wensen en eisen. Voor het uiteindelijke ontwerp had het bekende architectenbureau Van Nieukerken dan ook maar liefst driehonderd tekeningen nodig. Het huis werd in 1927 voltooid.

 

In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers gevorderd. Door aanvallen van de Engelse luchtmacht liep het de nodige beschadigingen op. Vlak na de oorlog vestigden repatriërende Canadese militairen zich in Huize Hoevelaken. De schade die zij aanrichtten, was zo mogelijk nog groter. In 1945 kwam het huis weer in bezit van de familie Van Aalst. Voor het herstel schakelden zij, wederom, architectenbureau Van Nieukerken in. De familie Van Aalst bewoonde het huis tot 1963. Sinds dat jaar is het ‘Kasteel’ in bezit van Bouwfonds (nu Rabo Vastgoedgroep), eerst als hoofdkantoor, tegenwoordig als representatieve ontvangst en kantoorruimte. Huize Hoevelaken is een officieel rijksmonument en vormt samen met de ander gebouwen op het landgoed een historische buitenplaats van algemeen cultureel- en architectuurhistorisch belang.

 

Bekijk hier een filmpje over het verhaal van huize Hoevelaken:

Build in
1927
Type of heritage
Kastelen en buitenplaatsen
Type of building
Kasteel
Gebruik
Bedrijvigheid
Availability
In gebruik
Address
Westerdorpsstraat 68
City
Hoevelaken
Owner
Bouwfonds Cultuurfonds

What happens nowadays?

Nog steeds wordt Huize Hoevelaken met veel trots gebruikt, onder andere als vergaderruimte en als hoofdkantoor van Fondsenbeheer Nederland, Nationaal Restauratiefonds en Nationaal Groenfonds. Nationaal Restauratiefonds  ondersteunt monumenteigenaren en beheerders bij de restauratie en het onderhoud van hun panden door het verstrekken van financieringen en het geven van voorlichting en advies. Kijk voor meer informatieop www.restauratiefonds.nl. Nationaal Groenfonds ontwikkelt en verleent sinds 1994 financiële faciliteiten voor de groene sector. Voor overheden en andere publieke partijen, maar ook voor private partijen en particulieren. Kijk voor meer informatie op www.nationaalgroenfonds.nl.

What can I do here?

Huize Hoevelaken zelf is niet voor publiek toegankelijk (behalve op Open Monumentendagen), maar in de rest van het landgoed kan worden gewandeld en gefietst. Het park is aangelegd in een romantische (Engelse) landschapsstijl, met vijverpartijen, slingerende paden en tal van beelden. Op het landgoed leven allerlei soorten insecten, planten en dieren, waaronder de bijzonder koningsvaren en de ringslang. Het landgoed is een geliefd wandelgebied voor de bewoners van Hoevelaken. Het deel om Huize Hoevelaken heen is in beheer bij de Rabo Vastgoedgroep, het overige deel van het Landgoed wordt beheerd door Geldersch Landschap. Er wordt veel aan onderhoud gedaan, deels door vrijwilligers. 

Meer informatie Rabo Vastgoedgroep www.rabovastgoedgroep.nl

Meer informatie over het Landgoed www.gelderschlandschap.nl

What is around here?