Hotel Frederiksoord

Maatschappij van Weldadigheid


What is the story?


Van oudsher het ‘logement’ waar het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid vergaderde en dineerde. En nog! Het is een prachtig monument dat werd opgericht in 1770 en destijds met de aankoop van Landgoed Westerbeeksloot in handen van de Maatschappij kwam.

Build in
1770
Type of heritage
Maatschappelijk erfgoed
Type of building
Logement
Gebruik
Horeca
Availability
In gebruik
City
Westerveld
Owner
Maatschappij van Weldadigheid

What happens nowadays?

Dit voormalige ‘logement’ is nog steeds in gebruik als hotel en restaurant.