Koloniekerkje

Maatschappij van Weldadigheid


What is the story?


Dit pittoreske kerkje werd in 1851 gesticht en is tot juni 2009 in gebruik geweest door de Hervormde Gemeente. Zowel het pand als het in de kerk aanwezige orgel zijn rijksmonumenten.

Ten tijde van de oprichting in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid, waren werden vele geloven beleden binnen de Koloniën van Weldadigheid. Elk kerkgenootschap had z’n eigen kerk en voor alle kolonisten gold verplichte kerkgang.

Build in
1851
Type of heritage
Religieus erfgoed
Type of building
Kerk
Gebruik
Evenementen
Availability
In gebruik
City
Westerveld
Owner
Maatschappij van Weldadigheid

What happens nowadays?

Tegenwoordig is het kerkje regelmatig opengesteld voor bezoekers en wordt het gebruik voor trouwrijen, culturele evenementen en muziekuitvoeringen.